Jak si vybrat správnou slitinu mědi?

Měď se vyznačuje velmi dobrou vodivostí tepla a elektřiny. Po stříbře vykazuje druhou nejlepší vodivost ze všech kovových prvků při normální teplotě. Vodivost se snižuje při obsahu nečistot, zejména antimonu a arsenu. Čistá kovová měď je poměrně měkká a proto se pro praktické účely často využívají její slitiny.
Má vysokou tvárnost za tepla i studena a dobrou odolnost vůči korozi. Proti atmosférické korozi je chráněna vrstvou uhličitanů - měděnkou. Měď má dobrou odolnost v roztocích kyselin, pokud nejsou provzdušněné. Nepříznivě však na ni působí chlor, amoniak a sloučeniny síry.
Až 75 % měděných výrobků se použije v elektrotechnice, dále následuje strojírenství, potravinářství a chemický průmysl. Nejčastěji je využívána pro výrobu elektrických vodičů díky své tažnosti a konvertibility, dále se využívá na výrobu trubek nebo integrovaných obvodů a elektromotorů, jako metabolit. Také ji lze využít při výrobě drátů, plechů, potrubí, či mincí.

Věděli jste, že ...?

Vodíková nemoc mědi
Měď může být náchylná na praskání v případě, že obsahuje více než 0,03 % kyslíku. Při teplotě nad 400 ° C se do mědi dostává vodík, který se váže s kyslíkem a vytváří vodní páru. Vodní pára vyvolá v mědi vnitřní tlaky, které způsobí dutiny a trhliny. Následkem je tedy zhoršení mechanických vlastností mědi. Jediná slitina mědi, která nepodléhá vodíkové nemoci je OF-Cu - bezkyslíkatá měď.

Využití mědi:
 • klempířství, výroba střešní krytiny a střešních doplňků, rýn,
 • trubice pro rozvody technických plynů (kromě acetylenu),
 • výroba mincí.
Vysoká elektrická vodivost se využívá při výrobě:
 • rozvodů elektrické energie a elektrických vodičů (elektromotory, generátory ...),
 • elektronických součástek, například integrovaných obvodů.
Vynikající tepelná vodivost mědi se využívá při výrobě:
 • kotlů a zařízení pro rychlý a bezztrátový přenos tepla,
 • chladičů (např. v počítačích, automobilech a průmyslových zařízeních),
 • kuchyňského nádobí.
 • E-Cu (elektrovodná, rafinovaná měď obsahující kyslík) - standardně skladem
  Vlastnosti: Vhodná pro běžné elektrotechnické účely, velmi dobrá odolnost vůči korozi. Určená na polotovary bez požadavku na elektrickou vodivost. Má velmi dobrou svařitelnost a pájkovatelnost natvrdo. V atmosféře obsahující vodík jsou nutná opatření k zamezení vzniku vodíkové nemoci.
  Výrobky: sběrné kroužky, kontaktní segmenty, odlitky pro elektrotechnické účely, přístroje, chladiče (především stavebnictví)
 • SF-Cu (elektrovodná měď) – standardně skladem
  Vlastnosti: nízký obsah kyslíku, dobře tvárná, dobře svařitelná
  Výrobky: tlakové nádoby, zásobníky teplé vody, klimatizace, střešní krytina. (Především chemický, potravinářský a chladírenský průmysl)
 • SE-Cu (deoxidovaná měď) – standardně skladem
  Vlastnosti: vysoká konduktivita, dobrá svařitelnost a pájkovatelnost. Může být tepelně zpracována, svařovaná, pájená a to bez nutnosti zavádět opatření proti vodíkové nemoci.
 • OF-Cu (bezkyslíkatá, odkysličená měď) – standardně skladem
  Vlastnosti: vysoká odolnost vůči mořské vodě a atmosférické korozi. Nepříznivě na ni působí oxidující kyseliny a vlhký amoniak. Výborně svařitelná všemi technologiemi za tepla i za studena. Nepodléhá vodíkové nemoci.
  Použitie: vakuová technika, redukční atmosféra. Díky odolnosti vůči vodíkové nemoci se využívá na svařování.
 • CuCoNiBe – standardně skladem
  Vlastnosti: velmi vysoká tvrdost, pevnost a zachována dobrá elektrická vodivost. Splňuje požadavky pro mechanicky extrémně namáhané výrobky
  Výrobky: elektrody pro bodové svařování nerezavějící oceli a pro odporové svařování, výroba pístů při tlakovém odlévání, formy při odlévání plastů, kokily pro odlitky z těžkých kovů
 • CuCo2Be – standardně skladem
  Vlastnosti: vysoká pevnost a vodivost
  Výrobky: elektrody pro odporové svařování
 • CuBe2 (berylnatá měď)
  Vlastnosti: nejtvrdší a nejpevnější ze všech slitin mědi. Vlastnostmi podobná ocelovým slitinám, avšak má lepší odolnost vůči korozi a oděru, vyšší elektrickou a tepelnou vodivost. Je nejiskřivá a nemagnetická. Nelze cementovat ani nitridovat.
  Výrobky: pružiny, tlakově citlivé membrány, pružné vlnovce, relé konektory a kontakty, vrtací nástroje, vyfukovací a vstřikovací formy umělých hmot, trysky a jehly pro systémy topných kanálů, chladící vložky ve formách a kokilách (zejména hornictví, plynárenství, petrochemický průmysl)
 • CuCrZr – standardně skladem
  Vlastnosti:tepelně vytvrzená slitina, vysoká tvrdost, odolnost, pevnost a elektrická vodivost, třískově obrobitelná. Nejčastěji se využívá pro svou provozní stálost i za zvýšené teploty a při svařování.
  Výrobky: vysoce zatížené elektrody pro odporové a bodové svařování, vodící trysky, posuv drátu pro svařování, díly montované do elektrických přístrojů, svařování všech druhů ocelí a pozinkovaných plechů