Stav hliníkových slitin

Hliník se díky své vodivosti využívá v elektrotechnice. Oproti mědi má však v této oblasti některé nevýhody: je křehčí, přechodem proudu se zahřívá a zvětšuje svůj objem. Je však o polovinu lehčí. Slitiny hliníku jsou využívány  i v leteckém průmyslu. A také jeho chemická odolnost a nízká hmotnost se využívají při výrobě drobných mincí, kuchyňského nádobí a příborů, alobalu. Ve stavebnictví se využívá na výrobu oken a dveří. Vyrábějí se z něj lana venkovních vedení, jádra silových kabelů, vinutí transformátorů a velkých točivých strojů, vodiče, ohnivzdorný materiál, střešní krytina, kameninový nádobí, květináče, potrubí. Je významným konstrukčním materiálem.

 • EN AW-1350A (E Al99,5) – standardně skladem
  Vlastnosti: vysoce tvárný materiál, dobře svařitelný, značně odolný vůči korozi, velmi dobře tepelně a elektricky vodivý, svařitelný všemi způsoby, špatná obrobitelnost řezacími nástroji.
  Výrobky:Využívá se téměř ve všech oblastech průmyslu (elektrotechnický, chemický, potravinářský, letecký, strojírenský, stavební, automobilový) – málo zatížené konstrukční prvky, elektrotechnické materiály, výměníky chemických zařízení, stavba lodí, výroba nádobí, potravinářské a technické fólie, chladiče automobilů a traktorů, reflektory, zrcadla, obaly, kryty, nádrže, nádobí, okenní rámy, dveře, fasády, vybavení vagonů a automobilů
 • EN AW-2007 (Al Cu4 Pb Mg Mn) – standardně skladem
  Vlastnosti: vhodné pro obrábění, výborné na třískové obrábění, nelze svařovat, nízká odolnost vůči korozi, střední pevnost, vhodná pro zpracování na automatech
  Výrobky: středně a výše namáhané díly, jemná mechanika, optika
 • EN AW-2011 (Al Cu6 Bi Pb) – standardně skladem
  Vlastnosti: dobré pevnostní vlastnosti, vhodná na jemné zpracování, vhodná pro obrábění, výborná na třískové obrábění, nelze svařovat, velmi nízká odolnost vůči korozi
  Výrobky: strojní součásti
 • EN AW-2017A (Al Cu4 Mg Si (A) – standardně skladem
  Vlastnosti: vyšší pevnost, vhodný na třískové obrábění, velmi nízká odolnost vůči korozi a svařitelnost, malá chemická odolnost, náchylnost k tvorbě trhlin při svařování, dobrá tvárnost za tepla, vhodný na žíhání, kování
  Výrobky: více namáhané stavební konstrukce, strojní díly, vysokotlaké nádrže, spoje, výroba forem, součástky, konstrukční prvky letadel, kolejových vozidel, automobilů a jiných dopravních prostředků, výkovky - lopatky chladících ventilátorů, kryty vrtulových nábojů
 • EN AW-2024 (Al Cu4 Mg1)
  Vlastnosti: vysoká pevnost po tepelném zpracování, nízká odolnost vůči korozi, maximální provozní teplota 150 ° C, nevhodný pro svařování, dobrá obrobitelnost po vytvrzení, po žíhání špatná, menší chemická odolnost jako při slitinách bez mědi, nedoporučuje se pro výkovky
  Výrobky: středně a silně namáhané součástky, letadla (kostry pro potahy, přepážky, nosníky, řízení), kolejová vozidla, automobily a jiné dopravní prostředky, stavebnictví, jeřáby, mosty
 • EN AW-5083 (Al Mg4,5 Mn0,7) – standardně skladem
  Vlastnosti: lepší odolnost vůči korozi než ostatní slitiny, vhodný na třískové obrábění, tváření za tepla i za studena, obrábění, kování, středně pevný materiál, výborně chemicky odolný, nevytvrditelný, velmi dobrá možnost leštění, výborná odolnost vůči korozi, vyhovující svařitelnost
  Výrobky: potrubí, architektura, cisterny, ochranné kryty, nádrže a díly v chemickém průmyslu, stavba lodí, svařované konstrukce, přesné díly, formy, středně namáhané součástky, vypěňovací formy, výroba vozidel
 • EN AW-5754 (Al Mg3) – standardně skladem
  Vlastnosti: vysoká odolnost vůči korozi, střední pevnost, velmi vhodný pro svařování, výborná eloxovatelnost, mírně snížená možnost třískového obrábění
  Výrobky: nádrže a díly v chemickém průmyslu, stavba lodí, svařované konstrukce, přesné díly, formy, středně namáhané součástky, vypěňovací formy, výroba vozidel, stavba lodí
 • EN AW-6012 (Al Mg Si Pb)
  Vlastnosti: dobrá obrobitelnost, průměrná pevnost
 • EN AW-6060 (Al Mg Si) – standardně skladem
  Vlastnosti: dobrá odolnost vůči korozi, vhodný pro svařování, mírně snížena možnost třískového obrábění, výborná eloxovatelnost, dobré tváření za tepla i za studena, kování, leštitelnost, odolnost vůči korozi, vhodný pro svařování, při žíhání nevyhovující k obrábění řeznými nástroji, při vytvrzení vyhovující, dekorativní vzhled
  Výrobky: konstrukce, všeobecné použití, součástky se střední pevností, letadla, vozidla, jemná mechanika, kabiny letadel a vrtulníků, krytiny, rámy dveří, přepážky, eskalátory, nábytek, nýtované mosty, jeřáby, stožáry
 • EN AW-6061 (Al Mg1 Si Cu)
  Vlastnosti: dobrá statická a dynamická odolnost vůči zátěži, zvýšená pevnost, splňuje dekorativní nároky
  Výrobky: používá se ve strojírenství, automobilovém a stavebním průmyslu
 • EN AW-6082 (Al Si1 Mg Mn) – standardně skladem
  Vlastnosti: dobrá odolnost vůči korozi, vhodný pro svařování, nižší možnost eloxovat, nízká možnost třískového obrábění, tváření za tepla i za studena, kování
  Výrobky: nádrže a díly v chemickém průmyslu, konstrukce z profilů, desky, profily, středně namáhané díly, svařované konstrukce, stavba lodí, dopravní technika, všeobecné použití.
 • EN AW-7020 (Al Zn4,5 Mg1) – standardně skladem
  Vlastnosti: dobrá tvárnost za tepla, obtížná za studena, zpevňuje se vytvrzováním za normální nebo vyšší teploty případně tvářením za studena, dobrá odolnost vůči korozi, možnost leštění, dobrá svařitelnost
  Výrobky: středně namáhané svařované konstrukce, stavebnictví, dopravní prostředky, vzdušné a kolejové dopravní prostředky, elektrotechnika, přesná mechanika, radiotechnika, raketová technika, tlakové nádoby, mosty, jeřáby, výkovky.
 • EN AW-7022 (Al Zn5 Mg3 Cu) – standardně skladem
  Vlastnosti: vysoká pevnost
  Výrobky: strojírenství, komponenty hydraulických zařízení
 • EN AW-7075 (Al Zn5,5 Mg Cu) – standardně skladem
  Vlastnosti: podléhá korozi, nevhodný pro svařování ani na elox, nižší možnost třískového obrábění, tváření za tepla i za studena, kování, snížená tažnost, vhodný do kryogenních teplot, používaný pouze ve stavu vytvrzeném za tepla, stárnutí je doprovázeno sníženou pevností v tahu a zvýšenou korozní odolností, při dlouhodobém působení teploty nad 50°C významně klesá pevnost materiálu
  Výrobky: strojní součásti, všeobecné použití, výkovky, vysoce namáhané konstrukce, letecký průmysl, kryty, přepážky, výztuže

Tabulka stavů hliníkových slitin

F Stav z výroby (obchodní jakost), mechanické vlastnosti nezaručené.
O Žíhaný nebo stav výrobku odpovídající vlastnostem žíhaného stavu.
O1 Po tepelném zpracování přibližně při stejné teplotě a době žíhání jako při
rozpouštěcím žíhání.
O2 Po tepelně mechanickém zpracování ke zvýšení tvárnosti, např. pro
superplastické tváření.
O3 Homogenizovaný
H111 Žíhaný, mírně deformačně zpevněný během po sobě následujících operací
jako je vypínání nebo rovnání.
H112 Mírně deformačně zpevněný po tváření za zvýšené teploty nebo po tváření
za studena s omezenou velikostí.
H12 zpevněný deformací - 1/4 tvrdý
H14 zpevněný deformací - 1/2 tvrdý
H16 zpevněný deformací – 3/4 tvrdý
H18 zpevněný deformací – tvrdý, plně zpevněný
H19 zpevněný deformací – velmi tvrdý
H22 deformací zpevněný a částečně žíhaný - 1/4 tvrdý
H24 deformací zpevněný a částečně žíhaný - 1/2 tvrdý
H26 zpevněný deformací a čiastočne žíhaný – 3/4 tvrdý
H28 zpevněný deformací a čiastočne žíhaný – tvrdý, plně zpevněný
H32 zpevněný deformací a stabilizovaný - 1/4 tvrdý
H34 zpevněný deformací a stabilizovaný - 1/2 tvrdý
H36 zpevněný deformací a stabilizovaný - 3/4 tvrdý
H38 zpevněný deformací a stabilizovaný - tvrdý, plne spevnený
H42 zpevněný deformací a farbený alebo lakovaný – 1/4 tvrdý
H44 zpevněný deformací a farbený alebo lakovaný – 1/2 tvrdý
H46 zpevněný deformací a farbený alebo lakovaný – 3/4 tvrdý
H48 zpevněný deformací a farbený alebo lakovaný – tvrdý
Hxx4 Aplikuje se při reliéfních nebo ražených plechách nebo pásech, které jsou
vyrobené z odpovídajícího Hxx- stavu.
Hxx5 deformace zpevněný - aplikuje se na svařované trubky
T1 Stav po ochlazení po zvýšené teplotě tváření a přirozeném stárnutí.
T2 Stav po ochlazení po zvýšené teplotě tváření, tváření za studena a přirozeném
stárnutí.
T3 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a přirozeném stárnutí.
T31 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena cca 1 % a přirozeném stárnutí.
T351 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí, vypnutím a přirozeném
stárnutí (pro plech - trvalá deformace 0,5 % až 3 %, pro desku 1,5 % až 3 %,
pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč – 1 % až 3 %, pro volně kovaný
kruhový výkovek a válcovaný kruh – 1 % až 5 %). Po vypnutí se tyto výrobky dále
nevyrovnávají.
T3510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3% pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při přirozeném
stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T3511 Stav jako T3510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T352 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí stlačením trvalou
deformací od 1 % do 5 % a přirozeném stárnutí.
T354 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením
za studena v konečné zápustce a přirozeném stárnutí.
T36 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena cca 6 % a přirozeném stárnutí.
T37 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena cca 7 % a přirozeném stárnutí.
T39 Stav po rozpouštěcím žíhání a tváření za studena na požadované mechanické
vlastnosti, tváření za studena je možné uskutečnit před nebo po přirozeném
stárnutí.
T4 Stav po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí.
T42 Stav po rozpouštěcí žíhání a přirozeném stárnutí. Platí pro pokusné materiály,
které byly obráběné za tepla z měkkého žíhání nebo F-stavu, a pro výrobky, které
byly spotřebitelům obráběné za tepla z jakéhokoliv stavu.
T451 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí, vypnutím na přesnou
velikost a přirozeném stárnutí (pro plech - trvalá deformace 0,5 % až 3 %, pro
desku 1,5% až 3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč – 1 % až 3 %, pro
volně kovaný kruhový výkovek a válcovaný kruh – 1 % až 5 %). Po vypnutí se tyto
výrobky dále nevyrovnávají.
T4510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3% pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při přirozeném
stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T4511 Stav jako T4510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T452 Po rozpouštěcí žíhání, odstranění vnitřního pnutí stlačením trvalou deformací
1 až 5 % a přirozeném stárnutí.
T454 Po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením za
studena v konečné zápustce a přirozeném stárnutí.
T5 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a umělém stárnutí.
T51 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a umělém stárnutí za podmínek
nedostárnutí ke zlepšení tvárnosti.
T56 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a umělém stárnutí, mechanické
vlastnosti vyšší než u T5 speciálním zpracováním.
T6 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí.
T61 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí za podmínek nedostárnutí
ke zlepšení tvárnosti.
T6151 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí (trvalá deformace 0,5 až 3 %
pro plechy, 1,5 až 3 % pro desky) a ke zlepšení tvárnosti za podmínek
nedostárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T62 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí. Platí pro pokusné materiály, které
byly obráběné za tepla z měkkého žíhání nebo F-stavu, a pro výrobky, které byly
spotřebitelům obráběné za tepla z jakéhokoliv stavu.
T64 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí za podmínek nedostárnutí
ke zlepšení tvárnosti.
T651 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí, vypnutím na přesnou
velikost (pro plech - trvalá deformace 0,5 % až 3 %, pro desku 1,5 % až 3 %, pro
válcovanou nebo za studena dokončenou tyč – 1 % až 3 %, pro volně kovaný kruhový 
výkovek a válcovaný kruh - 1% až 5 %) a přirozeném stárnutí. Po vypnutí se tyto
výrobky dále nevyrovnávají.
T6510 Stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až 3%
pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3% pro tažené trubky) a při umělém stárnutí.
Po vypnutí se tyto výrobky dále nevyrovnávají.
T6511 Stav jako T6510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T652 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí trvalou deformací 1 až
5 % a umělém stárnutí.
T654 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením
za studena v konečné zápustce a umělém stárnutí.
T66 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí, mechanické vlastnosti vyšší než u
T6 speciálním zpracováním (pro slitiny řady 6000).
T7 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí.
T73 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí k dosažení nejlepší odolnosti
proti korozi za napětí.
T732 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí k dosažení nejlepší odolnosti
proti korozi za napětí. Platí pro pokusné materiály, které byly obráběné za tepla
z měkkého žíhání nebo F-stavu, a pro výrobky, které byly spotřebitelem obráběné
za tepla z jakéhokoliv stavu.
T7351 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí vypnutím a umělým
stárnutím k dosažení nejlepší odolnosti proti korozi za napětí. Po vypnutí se
nevyrovnávají.
T73510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3 % pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při umělém
stárnutí k dosažení nejlepší odolnosti proti korozi za napětí. Po vypnutí se
tyto výrobky nevyrovnávají.
T73511 Stav jako T73510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T7352 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí stlačením trvalou
deformací 1 až 5 % a umělém stárnutí k dosažení nejlepší odolnosti proti
korozi za napětí.
T7354 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením
za studena v konečné zápustce a stárnutí k dosažení nejlepší odolnosti proti
korozi za napětí.
T74 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí.
T7451 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí vypnutím a umělým
stárnutím. Po vypnutí se nevyrovnávají.
T74510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3% pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při umělém
stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky nevyrovnávají.
T74511 Stav jako T74510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T7452 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí stlačením trvalou
deformací 1 až 5 % a umělém stárnutím k dosažení nejlepší odolnosti proti
korozi za napětí.
T7454 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením
za studena v konečné zápustce a umělém stárnutí.
T76 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí k dosažení dobré odolnosti
proti rozvrstvené korozi.
T761 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí k dosažení dobré odolnosti
proti rozvrstvené korozi (u plechů a pásech z 7475).
T762 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí k dosažení dobré odolnosti
proti rozvrstvené korozi. Platí pro pokusné materiály, které byly obráběné za tepla
z měkkého žíhání nebo F-stavu, a pro výrobky, které byly spotřebitelem obráběné
za tepla z jakéhokoliv stavu.
T7651 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí vypnutím a umělým
stárnutí k dosažení nejlepší odolnosti proti vrstevnaté korozi. Po vypnutí se
nevyrovnávají.
T76510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3% pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při umělém
stárnutí k dosažení dobré odolnosti proti vrstevnaté korozi. Po vypnutí se
tyto výrobky nevyrovnávají.
T76511 Stav jako T76510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení
stanovených přípustných hraničních mír.
T7652 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí stlačením trvalou
deformací 1 až 5 % a umělém stárnutí k dosažení dobré odolnosti proti
rozvrstvené korozi.
T7654 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením
za studena v konečné zápustce a po stárnutí k dosažení dobré odolnosti proti
rozvrstvené korozi.
T79 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém (velmi omezeném) stárnutí.
T79510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3 % pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při umělém
(velmi omezeném) stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky nevyrovnávají.
T79511 Stav jako T79510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T8 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a umělém stárnutí.
T81 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena cca 1 % a umělém stárnutí.
T82 Stav po rozpouštěcím žíhání, u spotřebitele tažený kontrolovaným způsobem
minimálně o 2 % a umělém stárnutí (slitina 8090).
T832 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena přesně určenou velikostí
a umělým stárnutím - u tažených trubek z 6063.
T841 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a umělém nedostárnutí - plechy
  pásy ze slitin 2029 a 8090.
T84151 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí s trvalou deformací 1,5
až 3 % a ne úplném umělém stárnutí (desky ze slitin 2091 a 8090).
T851 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí vypnutím a umělým
stárnutím. Po vypnutí se nevyrovnávají.
T8510 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí (trvalá deformace 1 až
3% pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky) a při umělém
stárnutí. Po vypnutí se tyto výrobky nevyrovnávají.
T8511 Stav jako T8510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
T852 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí stlačením trvalou
deformací 1 až 5 % a umělým stárnutím.
T854 Stav po rozpouštěcím žíhání, odstranění vnitřního pnutí omezením na tváření
v konečné zápustce a umělém stárnutí.
T86 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena cca 6 % a umělém stárnutí.
T87 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena cca 7 % a umělém stárnutí.
T89 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena k dosažení požadovaných
mechanických vlastností a umělém stárnutí.
T9 Stav po rozpouštěcím žíhání, umělém stárnutí a tváření za studena.
W Stav po rozpouštěcím žíhání. Dobu přirozeného stárnutí je také možné specifikovat.
W51 Stav po rozpouštěcím žíhání a odstranění vnitřního pnutí a vypnutí řízenou
velikostí. Po vypnutí se výrobky dále nevyrovnávají.
W510 Stav po rozpouštěcím žíhání (nestabilní stav), odstranění vnitřního pnutí (trvalá
deformace 1 až 3 % pro lisované tyče, profily a trubky, 0,5 až 3 % pro tažené trubky).
Po vypnutí se tyto výrobky nevyrovnávají.
W511 Stav jako W510, ale následné nepatrné přizpůsobování na udržení stanovených
přípustných hraničních mír.
W52 Stav po rozpouštěcím žíhání a odstranění vnitřního pnutí stlačením trvalou
deformací 1 až 5 %.
W54 Stav po rozpouštěcím žíhání a odstranění vnitřního pnutí omezeným tvářením
za studena v konečné zápustce.